Nosework

FØRERS NAVN *


ADRESSE *


POSTNUMMER *


POSTSTED *


E-POST *


TELEFON-NUMMER *


HUNDENS NAVN *


HUNDENS REGISTRERINGSNUMMER *


HUNDENS RASE *


HVILKET STEVNE OG KLASSE VIL DU DELTA I ? *


Kommentar


Ved å trykke "send" aksepterer du at påmelding er bindene, og dersom du uteblir fra prøven skal
avgiften uoppfordret betales til klubben.